Basic Etabs - Safe course

STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chú

1

Buổi 1

 • Tiếp cận chương trình ETABS Version 18.1.1, làm quen với giao diện chương trình:
 • Các thanh công cụ hiển thị.
 • Các thanh công cụ điều chỉnh.
 • Các thanh công cụ dựng hình.

 

2

Buổi 2

Xây dựng mô hình cơ bản:

 • Tạo và chỉnh sửa hệ lưới trục phương X, Y, Z.
 • Định nghĩa vật liệu bê tông, hiệu chỉnh các thông số vật liệu của bê tông.
 • Định nghĩa vật liệu cốt thép, hiệu chỉnh các thông số vật liệu cốt thép.
 • Định nghĩa phần tử FRAME, ứng dựng phần tử FRAME.
 • Định nghĩa phần tử SHELL, ứng dựng phần tử SHELL.
 • Định nghĩa lò xo, điều kiện biên liên kết.

 

3

Buổi 3

Dựng mô hình kết cấu:

 • Dựng hệ cột, vách các tầng.
 • Dựng hệ dầm, sàn các tầng.

 

4

Buổi 4

Tải trọng:

 • Định nghĩa các trường hợp tải trọng.
 • Thiết lập các tổ hợp tải trọng. Tổ hợp tính toán và tổ hợp tiêu chuẩn.
 • Gán tải trọng (Tải trọng đứng tải trọng ngang).

 

5

Buổi 5

Tải trọng (tiếp theo):

 • Tính toán tải trọng gió, gán tải gió cho mô hình kết cấu.
 • Tính toán tải động đất, gán tải động đất cho mô hình kết cấu.

 

6

Buổi 6

Hoàn thiện mô hình kết cấu:

 • Check lỗi mô hình, fix lỗi mô hình.
 • Khai báo sàn tuyệt đối cứng.
 • Điều kiện biên.
 • Chia lưới áo (Mesh).

 

7

Buổi 7

Phân tích mô hình (Run model):

 • Xem các kết quả chuyển vị.
 • Xem nội lực.
 • Xuất dữ liệu nội lực phục vụ tính toán

 

8

Buổi 8

Phân tích mô hình (Run model) tiếp theo:

 • Xem phản lực.
 • Thiết kế kết cấu tự động theo TCVN.

 

9

Buổi 9

Thực hành xây dựng mô hình kết cấu nhà dân dụng thấp tầng

 

10

Buổi 10

Thực hành xây dựng mô hình kết cấu nhà dân dụng thấp tầng (tiếp theo)

 

11

Buổi 11

Thực hành xây dựng mô hình kết cấu nhà dân dụng thấp tầng (tiếp theo)

 

12

Buổi 12

Thực hành xây dựng mô hình kết cấu nhà nhà dân dụng thấp tầng (tiếp theo)

 

 

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Đăng ký lớp học tại phòng 113, số 97, Võ Văn Tần, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian từ 8h30 tới 16h từ thứ 2 tới thứ 6.

- Người liên hệ: 0972724346 (Thầy Huy).

6. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỀU ĐÃ THIẾT KẾ

7. HỌC PHÍ

- Người đã đi làm: 3.000.000 đồng

- Sinh Viên: 2.000.000 đồng

- Đăng ký theo nhóm 10 người: Giảm 20% 

Relative post

Partners