VỀ CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN

Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi công nghệ cao chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam và khu vực.

NHIỆM VỤ

Hướng tới nghiên cứu chuyên sâu, có tính ứng dụng cao, tìm ra các giải pháp tiên tiến trong phân tích, đánh giá kết cấu, nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ thế giới.

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là một tổ chức được thành lập với các kỹ sư và nhà nghiên cứu đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng về phân tích kết cấu, tối ưu hóa, trí tuệ nhân tạo, phần tử hữu hạn, chẩn  đoán sức khỏe công trình và mô phỏng kết cấu. Hơn nữa, chúng tôi đã mở rộng công việc của mình ra quốc tế bằng cách hợp tác với các nhà khoa học, tổng biên tập các tạp chí quốc tế và chuyên gia trên khắp thế giới bao gồm Bỉ, Pháp, Ý, v.v.

TẠP CHÍ CỦA CHÚNG TÔI (Nhấn vào hình để chuyển link)

VỀ CHÚNG TÔI

Hoạt động của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi